Colheita Triatlon

Klubben har en god tradition for såkaldte triatlon-smagninger, hvor vi enten smager fire huse i tre årgange eller tre huse i fire årgange. Hidtil har den slags smagninger været med Vintage, men i år ville vi prøve noget nyt, hvorfor vi den 18. juni 2020 afholdt Colheita Triatlon hos Restaurant UBN i Asylgade i Odense.

Smagningen omfattede husene Burmester, Krohn og Kopke, som alle er kendt for god kvalitet, når det gælder Colheita. De tre huse skulle smages op mod hinanden i de fire årgange: 2000, 1995, 1983 og 1976.

Om de fire årgange fortæller Henrik Oldenburg i sin bog ”Portvin”:

2000: Vinteren begyndte ekstremt tørt, næsten ingen regn fra oktober 1999 til marts 2000. Til gengæld faldt der 3 gange så megen regn i maj som normalen. Disse faktorer var medvirkende til, at udbyttet blev lille, men af høj kvalitet.

1995: Et mildt forår som dog pludselig skiftede omkring 20/4, hvilket medførte frost enkelte steder. Først sidst i juli kom solen stærkt tilbage. Enkelte producenterne regner årgangen for lige så vellykket som 1994.

1983: Endnu engang havde vinteren været tør og kold, efterfulgt af et fugtigt forår og en god sommer. Et godt efterår med gunstig varme under plukningen. En lovende årgang.

1976: En ekstrem tør vinter blev fulgt af en ekstrem tør sommer. Jorden blev udpint, flere ældre vinstokke døde af vandmangel. Først sidst i august kom regnen, og druerne blev smidt i lagaren med råd og botrytis.

Vinene blev smagt semiblindt årgang for årgang startende med de tre fra 2000 og sluttende med de tre fra 1976. Tappeåret har stor betydning, hvorfor det er angivet nedenfor, hvor det samlede resultat af smagningen efter afstemning er opgjort med gennemsnitscore. Som noget nyt prøvede vi digital afstemning via Google Analytics under kyndig vejledning af Thomas Storm Hansen.

 1. Kopke 1976 (tappet i 2017): 92,28
 2. Krohn 1976 (tappet i 2016): 91,48
 3. Burmester 1983 (tappet i 2016): 91,24
 4. Krohn 1983 (tappet i 2019): 90,36
 5. Krohn 1995 (tappet i 2016): 89,80
 6. Kopke 1983 (tappet i 2019):89,56
 7. (delt 7/8 plads) Burmester 1976 (tappet i 2016): 87,56
 8. (delt 7/8 plads) Kopke 1995 (tappet i 2013): 87,56
 9. Kopke 2000 (tappet i 2019): 87,04
 10. Krohn 2000 (tappet i 2014): 86,68
 11. Burmester 1995 (tappet i 2012): 86,40
 12. Burmester 2000 (tappet i 2010): 81,68

Det kan bemærkes, at Burmester 1976 ikke var helt på toppen ved det ene bord, hvor den derfor scorede meget lavere end ved det andet bord. Det er også værd at lægge mærke til, at de ældste aftapninger generelt scorede lavere end de friske.