Kontakt klubben

15 + 2 =

Oplysningspligt vedr. persondata

Ifølge EU Persondataforordningen GPRD understreger vi følgende:
I forbindelse med klubbens aktiviteter, kan vi udbede os navn, adresse, telefonnummer, e-mail og andre relevante oplysninger.
Disse informationer bruges udelukkende til behandling af klubbens aktivitet. Informationerne gemmes så længe, vi er pligtig til gemme dem og slettes, når vi ikke længere har brug for dem.
De personoplysninger, som vi behandler, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelig for tredjemand. Som registeret person har man ret til at få indsigt i og gøre indsigelse mod vores behandling af data samt i nogle tilfælde bede os rette og slette de data, som vi opbevarer. Du kan naturligvis også til enhver tid afmelde klubbens nyhedsbrev.
Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata, kan det ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:
The Vintage Port Club v/ formand Erik Pedersen
Adresse: Cederfeldvej 2
Postnummer: 5230 Odense M
E-mail: info@vintageport.dk

Nyeste indlæg

Arkiver