Smagningen den 13. oktober 2016 havde fokus på en af de mere sjældne portvinstyper, nemlig Crusted (bundfald) Port, som vi ikke tidligere har haft på programmet særskilt. I det seneste regulativ på portvinsområdet nævnes Crusted Port blandt specialkategorier og kan nok betegnes som en mellemting mellem LBV og Vintage. Crusted Port er i modsætning til Vintage og LBV dog en blanding af to eller flere årgange, hvorfor der ikke angives årgang, men tappeår (angivet i parentes nedenfor).

 

 

Vi smagte 12 vine fra 6 forskellige huse: Graham´s, Fonseca, Dow´s, Niepoort, Quevedo og Churchill – en Crusted Port og en LBV fra hver. Dertil kom en enkelt flaske Vintage, Taylors Terra Feita 2008 i anledningen af formandens fødselsdag. Vinene blev smagt blind i flights af 4 dog således at Crusted Port og LBV fra samme hus blev skænket sammen.

Der var en enkelt skæv flaske på det ene hold, Niepoort LBV 2009, som derfor blev holdt uden for afstemningen. Samtidig var der måske flaskevariation, idet der var lidt forskel på afstemningen mellem hold A og hold B.

Det samlede resultat af afstemningen (med angivelse af gennemsnitlig point efter 100-point skalaen) blev:

 1. Fonseca LBV 2008 – 88,88 point
 2. Fonseca Crusted (2008) – 87,62 point
 3. Graham´s Crusted (2011) – 87,42 point
 4. Quevedo LBV 2011 – 85,85 point
 5. Dow´s Crusted (2012) – 85,54 point
 6. Churchills LBV 2007 – 85,00 point
 7. Quevedo Crusted (2012) – 84,96 point
 8. Dow´s LBV 2009 – 84,46 point
 9. Graham´s LBV 2009 – 84,19 point
 10. Niepoort Crusted (2012) – 84,12
 11. Churchills Crusted (2005) – 83,69

 

Som det fremgår, gav smagningen ingen klar konklusion med hensyn til kvalitetsforskelle på Crusted Port og LBV, ligesom det samlede resultat faktisk lå forholdsvis tæt med kun godt 5 point fra top til bund. Fraregnes begge Niepoort flasker blev de to typer tildelt nogenlunde det samme antal point. Det hold, som havde en god Niepoort LBV havde den i øvrigt på 5. pladsen.

Endelig bør det nævnes at forskelle i alder kan have betydning for resultatet. For LBV´erne vedkommende var den ældste fra 2007 og den yngste fra 2011, ligesom tappeåret for Crusted Port varierede fra 2005 til 2012.