Single Quinta Vintage Triatlon

Når klubben tilrettelægger temaer for smagninger, gøres der nogle valg, som i sidste end bestemmer, hvilke flasker der kommer på bordet.

Det gjaldt i høj grad smagningen onsdag den 16. marts, som for det første var et gensyn med det populære triatlon-tema, hvor vi smager fire huse fra tre årgange eller omvendt. For det andet skulle der udelukkende være tale om Single Quinta Vintage.

Der er mange forskellige opfattelser af Single Quinta Vintages. Er det portvinshusenes andenvine, som kun laves, når året ikke er godt nok til ”rigtig” Vintage? Er det særligt udsøgte marker fra særlige vingårde som slottene i Bordeaux?

 

Aftenen bød på smagning af fire forskellige Single Quinta Vintages i følgende årgange: 1991, 1996 og 2008 – altså med et spænd på 17 år. De fire quintaer var:

Quinta do Panascal (ejet af Fonseca)

Quinta de Vargellas (ejet af Taylor’s)

Quinta do Estanho (ejet af Jaime A. Q. Cardoso)

Quinta do Vesuvio (ejet af Symingtons)

Der var altså tale om vine fra såvel producenter, hvor quintaen i de helt store år leverer druer til husets Vintage og derfor laver Single Quinta Vintage i ”mellemår”. Men også om quintaer, som begyndte at producere vin i eget navn, da lovgivningen blev ændret i 1986, og det blev tillad at eksportere portvin direkte fra Douro. Og endelig kan man sige, at Quinta do Vesuvio nærmest markedsføres som et Chateau fra Bordeaux.

 

Vinene blev serveret semiblind i flights af fire – årgang for årgang startende med de yngste og sluttende med de ældste. Årgangen var altså kendt for deltagerne, men ikke selve vinene, som blev serveret i tilfældige rækkefølger. En enkelt vin (Vargellas 2008) blev bortdømt på grund af tydelig propfejl.

 

 

Efter smagning blev der afgivet karakter efter 100-point skalaen. Det førte til følgende Top 5 med pointgennemsnit i parentes:

  1. Quinta do Panascal 1991 (92,1)
  2. Quinta de Vargellas 1991 (90,6)
  3. Quinta do Estanho 2008 (90,5)
  4. Quinta do Vesuvio 1991 (88,9)
  5. Quinta do Vesuvio 2008 (88,0)

Afstemningen viste tydeligt, at 1991 blev bedømte som den bedste årgang, efterfulgt af 2008. For husenes vedkommende blev det en førsteplads til Quinta de Vargellas, som altså dog kun var repræsenteret med to vine, da den ene som nævnt udgik.

 

Hele resultatet kan ses her. Afstemningtriatlon